Get Adobe Flash player

Sonda

Czy Twoim zdaniem obecność ludzi młodych w polityce i samorządzie jest potrzebna?
 

 

 

Prace Programowe

Program polityczny to nie tylko tekst. To przede wszystkim wizytówka organizacji, to zachęta do działania. To konkret, który wyznacza kierunek i pozwala skupić się na rzeczach najważniejszych. Młodzi Demokraci zasługują na profesjonalnie przygotowaną propozycję programową.

W regionie rozpoczynamy w tej sprawie konsultacje. Zapraszam do zapoznania się z listem i wspólnej pracy.

Drogie Koleżanki

Drodzy Koledzy,

11 grudnia 2011 r. decyzją Konwentu Regionalnego, części z was zostałem wybrany na członka zarządu Regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Po wyborze podjąłem zobowiązanie przygotowania projektu nowego programu Stowarzyszenia Młodzi Demokraci dla Mazowsza.

Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje, które będą ważnym elementem tworzenia nowej propozycji naszego stowarzyszenia dla młodych ludzi. Chcemy poznać wasze poglądy i pomysły na działanie naszego stowarzyszenia. Chcemy, aby autorami nowego manifestu było jak najwięcej z nas – mazowieckich przedstawicieli organizacji młodzieżowej Platformy Obywatelskiej.

Sądzę, że już na wstępie naszych prac należy nakreślić priorytetowe obszary naszego zainteresowania. To zapisane w statucie SMD:

„działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym;

- pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych,

- upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych;

inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej;

- ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;

- promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej;

- ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole;

- propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych;

- promocja ekologii i ochrony środowiska;

- promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych;

- działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju.”

Bardzo liczę na waszą aktywność. Mam nadzieję, że nasza wspólna praca przyniesie same korzyści dla naszego stowarzyszenia. Naturalnie nasze działania muszą zyskać aprobatę Platformy Obywatelskiej. Podczas prac programowych będziemy współpracować z Instytutem Obywatelskim, pod którego auspicjami został przygotowany program Platformy na zeszłoroczne wybory parlamentarne.

 

Z pozdrowieniami

Jakub Wiśniewski

Członek Zarządu Regionu Mazowieckiego

Stowarzyszenia Młodzi Demokraci