Get Adobe Flash player

Sonda

Czy Twoim zdaniem obecność ludzi młodych w polityce i samorządzie jest potrzebna?
 

 

 

Konwent Regionu w Pułtusku

Pułtusk gościł dzisiaj członków Konwentu Regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci".

Na początku obrad przewodniczący Mateusz Biały oraz sekretarz Aleksander Arabadźić przedstawili swoje sprawozdania z działalności w I półroczu.  Konwent zapoznał się ze sprawozdaniami kół oraz sytuacją finansową regionu.

Jednogłośną decyzją Konwentu nowym skarbnikiem naszych regionalnych struktur został Paweł Krężołek z Warszawy. Dotychczasowy skarbnik, Krzysztof Rygier z gostynińskiego koła S"MD", pozostał członkiem zarządu.

Tego dnia podjęto także dwie uchwały. Jedna z nich dotyczyła Stanowiska Konwentu Regionu Mazowieckiego S"MD" w sprawie tworzenia nowych miejsc egzaminowania na prawo jazdy, skierowanego do marszałka województwa mazowieckiego (treść poniżej). W drugiej uchwale Konwent zarekomendował osobę do Zarządu Krajowego S"MD".

Podczas obrad rozmawialiśmy na temat powołania nowych kół w regionie oraz akcji referendalnej w Warszawie. Przypomnijmy, tydzień wcześniej Zarząd Regionu przyjął stanowisko w sprawie próby odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta Warszawy. W stanowisku doceniliśmy dotychczasową pracę Pani Prezydent, a referendum uznaliśmy za polityczną hucpę służącą destabilizacji procesu rządzenia w stolicy.

fot. www.napoleoncities.eu

 

STANOWISKO KONWENTU REGIONU MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA
"MŁODZI DEMOKRACI"

W SPRAWIE TWORZENIA NOWYCH MIEJSC EGZAMINOWANIA NA PRAWO JAZDY

 

Konwent Regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” wzywa Marszałka Województwa  Mazowieckiego Adama Struzika do podjęcia działań na rzecz stworzenia nowych miejsc egzaminowania na prawo jazdy.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami stworzyła możliwość tworzenia dodatkowych miejsc egzaminowania w miejscowościach, gdzie organem wykonawczym jest prezydent lub
w miejscowościach, które w uchwale wskaże Sejmik Województwa.

Tworzenie nowych miejsc egzaminowania to jedno z narzędzi decentralizacji i zbliżania administracji do obywatela. Od zawsze był to postulat Platformy Obywatelskiej i Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Stworzenie nowego miejsca egzaminowania nie wymaga poniesienia przez samorząd dużych nakładów finansowych, gdyż nie wymaga tworzenia nowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Umożliwia ona wyznaczenie dodatkowego miejsca egzaminowania dla istniejącego już WORDu lub stworzenie jego filii.

W naszej opinii tworzenie nowych miejsc egzaminowania ułatwi życie oraz oszczędzi czas i pieniądze potrzebne na dojazd do miejsca egzaminowania mieszkankom i mieszkańcom Mazowsza. W opinii Konwentu należy podjąć pilne działania na rzecz wyznaczenia miejsc egzaminowania w takich miejscowościach jak Żyrardów, Sochaczew, Gostynin, Pułtusk czy Legionowo.