Get Adobe Flash player

Sonda

Czy Twoim zdaniem obecność ludzi młodych w polityce i samorządzie jest potrzebna?
 

 

 

Tomasz Kacprzak


Członek Zarządu


W kadencji 2013-2014 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Regionu „Mazowsze” S’MD’ oraz Sekretarza Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

Od 10 lat działa społecznie. Honorowy Dawca Krwi i dawca szpiku, lider rejonu projektu „Szlachetna Paczka” oraz inicjator lokalnych akcji mających na celu m.in. modernizację Drogi Krajowej nr 61, poprawę stanu lokalnych dróg i bezpieczeństwa na obwodnicy Jabłonny czy poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na osiedlach mieszkaniowych. W latach 2010-2014 złożył w imieniu mieszkańców ponad 50 wniosków do budżetu miasta Legionowo.

W latach 2004-2006 pełnił funkcję radnego Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo, w której skutecznie wspierał m.in. budowę skateparku na Stadionie Miejskim, Areny Legionowo i ścieżek rowerowych na terenie miasta.
Członek-założyciel stowarzyszenia „Operacja SkatePakt”.

W latach 2007 – 2009 członek Prawniczego Koła Naukowego „Lege Artis” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie organizował konferencje naukowe m.in. we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Sądem Najwyższym, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się m.in. prawo materialne i polityki sektorowe Unii Europejskiej.

Absolwent „Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” założonej przez Zbigniewa Pełczyńskiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego. Stypendysta i uczestnik licznych szkoleń organizowanych przez m.in. University of Pennsylvania, Parlament Europejski, Fundację Konrada Adenauera, Polską Agencję Prasową czy Międzynarodowy Instytut Demokracji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Parlamencie Europejskim, administracji rządowej, Sądzie Rejonowym w Legionowie, międzynarodowej korporacji sektora finansowego oraz jako doradca prawny w znanej sp. z o.o.

Wolne chwile poświęca rodzinie, podróżom i biegom długodystansowym. Interesuje się również sportami walki, piłką nożną i piłką siatkową.

Zapytany o literaturę odpowiada, cytując Cycerona: „Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.” Lista książek, które znajdują się w jego biblioteczce, zawiera dzieła m.in. Francisa Scotta Fitzgeralda, Artura Schopenhauera czy Toma Clancy'ego.