Get Adobe Flash player

Sonda

Czy Twoim zdaniem obecność ludzi młodych w polityce i samorządzie jest potrzebna?
 

 

 

Tomasz Jankowski


Wiceprzewodniczący


Absolwent Wydziału Rolnictwa i Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę magisterską wykonywał w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Z wykształcenia magister mikrobiologii.

Podczas studiów aktywnie działał w Radzie Uczelnianej i Radzie Wydziałowej Samorządu Studentów SGGW. Jego aktywność dotyczyła szerokiej i kompleksowej sfery zagadnień oraz problemów dotyczących studentów.

Od stycznia 2014 r. pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, gdzie zajmuje się między innymi kontrolowaniem pracy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju oraz preparatyką krwiotwórczych komórek macierzystych.

Członek Platformy Obywatelskiej w Piastowie jest od 2008 roku. Od kilku miesięcy jest przewodniczącym koła Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Pruszkowie.

Do jego ulubionych rekreacji należy taniec towarzyski i jazda na nartach.