tło

Młodzi Demokraci

Jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi młodych chcących uczestniczyć w budowie Polski nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie.

Pragniemy, aby w naszej Ojczyźnie każdy obywatel mógł w pełni korzystać z wolności obywatelskich i gospodarczych. Promujemy udział ludzi młodych w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swe aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych. Dążymy do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Opowiadamy się za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i NATO.

Propagujemy profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, które to cechy są niezbędne w społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej. W swych działaniach pragniemy współpracować ze wszystkimi, którym bliska jest tradycja liberalna, konserwatywna i chadecka, a w szczególności z tymi siłami politycznymi, których program najlepiej służy budowie Polski w jakiej pragniemy żyć.

Koło Warszawa

Przewodnicząca: Natalia Polubiec

WWW: warszawa.smd.org.pl

Facebook: SMDWarszawa

Twitter: SMDWarszawa

e-mail: warszawa@smd.org.pl

Koło Radom

Przewodnicząca: Julia Trojanowska

Facebook: Mlodzi.Demokraci.Radom

Koło Ciechanów

Przewodniczący: Dariusz Napiórkowski

Facebook: Mlodzi-Demokraci-Ciechanów

Twitter: SMDCiechanow

e-mail: mlodzidemokraci.ciechanow@gmail.com

Koło Siedlce

Facebook: Mlodzi-Demokraci-Siedlce

Twitter

Na bieżąco komentujemy wydarzenia polityczne. Chcesz znać nasze zdanie? Odwiedź nasz profil.

Zobacz

Władze Regionu SMD Mazowsze


Kacper Lawera od zawsze był najważniejszym członkiem tego regionu <3 ;*

Facebook

Jesteśmy również obecni na Facebooku. Odwiedź nasz profil.

Zobacz

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
Region Mazowsze