tło

Młodzi Demokraci

Jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi młodych chcących uczestniczyć w budowie Polski nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie.

Pragniemy, aby w naszej Ojczyźnie każdy obywatel mógł w pełni korzystać z wolności obywatelskich i gospodarczych. Promujemy udział ludzi młodych w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swe aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych. Dążymy do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Opowiadamy się za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i NATO.

Propagujemy profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, które to cechy są niezbędne w społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej. W swych działaniach pragniemy współpracować ze wszystkimi, którym bliska jest tradycja liberalna, konserwatywna i chadecka, a w szczególności z tymi siłami politycznymi, których program najlepiej służy budowie Polski w jakiej pragniemy żyć.

Koło Warszawa

Przewodnicząca: Natalia Polubiec

WWW: warszawa.smd.org.pl

Facebook: SMDWarszawa

Twitter: SMDWarszawa

e-mail: warszawa@smd.org.pl

Koło Radom

Przewodnicząca: Julia Trojanowska

Facebook: Mlodzi.Demokraci.Radom

Koło Ciechanów

Przewodniczący: Dariusz Napiórkowski

Facebook: Mlodzi-Demokraci-Ciechanów

Twitter: SMDCiechanow

e-mail: mlodzidemokraci.ciechanow@gmail.com

Koło Siedlce

Facebook: Mlodzi-Demokraci-Siedlce

Twitter

Na bieżąco komentujemy wydarzenia polityczne. Chcesz znać nasze zdanie? Odwiedź nasz profil.

Zobacz

Władze Regionu SMD Mazowsze


Facebook

Jesteśmy również obecni na Facebooku. Odwiedź nasz profil.

Zobacz

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
Region Mazowsze